สร้างอีเมล์ @yourdomain.com ด้วย Gsuit

ระบบอีเมล์ที่สมบูรณ์ที่สุดจาก Google
 • Gsuit 1


   • จำนวนอีเมล์ 1 อีเมล์ @yourdomain.com

   • พื้นที่อีเมล์ 30 GB/Account

   • การันตี อีเมล์ไม่ลง Spambox

   • ใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง Android และ iOS

   • Backup รูปภาพจากมือถือของคุณแบบ Unlimited

   • ใช้งาน Google Drive

 • Gsuit 2


   • จำนวนอีเมล์ 2 อีเมล์ @yourdomain.com

   • พื้นที่อีเมล์ 30 GB/Account

   • การันตี อีเมล์ไม่ลง Spambox

   • ใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง Android และ iOS

   • Backup รูปภาพจากมือถือของคุณแบบ Unlimited

   • ใช้งาน Google Drive

 • Gsuit 3


   • จำนวนอีเมล์ 3 อีเมล์ @yourdomain.com

   • พื้นที่อีเมล์ 30 GB/Account

   • การันตี อีเมล์ไม่ลง Spambox

   • ใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง Android และ iOS

   • Backup รูปภาพจากมือถือของคุณแบบ Unlimited

   • ใช้งาน Google Drive

 • Gsuit 4


   • จำนวนอีเมล์ 4 อีเมล์ @yourdomain.com

   • พื้นที่อีเมล์ 30 GB/Account

   • การันตี อีเมล์ไม่ลง Spambox

   • ใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง Android และ iOS

   • Backup รูปภาพจากมือถือของคุณแบบ Unlimited

   • ใช้งาน Google Drive

 • Gsuit 5


   • จำนวนอีเมล์ 5 อีเมล์ @yourdomain.com

   • พื้นที่อีเมล์ 30 GB/Account

   • การันตี อีเมล์ไม่ลง Spambox

   • ใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง Android และ iOS

   • Backup รูปภาพจากมือถือของคุณแบบ Unlimited

   • ใช้งาน Google Drive

 • Gsuit 6


   • จำนวนอีเมล์ 6 อีเมล์ @yourdomain.com

   • พื้นที่อีเมล์ 30 GB/Account

   • การันตี อีเมล์ไม่ลง Spambox

   • ใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง Android และ iOS

   • Backup รูปภาพจากมือถือของคุณแบบ Unlimited

   • ใช้งาน Google Drive